USŁUGA SPOŁECZNA OBEJMUJĄCĄ ORGANIZACJĘ POBYTU UCZESTNIKÓW PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GRECJI, W TYM DOSTAWA USŁUG ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA (nr 2020-1-PL01-KA102-080809)

To jest wersja archiwalna z dnia: 18.12.2020, 22:13, zmieniona z powodu:
Aktualizacja - dodanie nowych plików i linków
Podlega Ustawie
koniec: 04.01.2021, 09:00, rozstrzygnięcie: 04.01.2021, 10:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Andrzej Kosatka, tel. (48) 664 26 20, email: zspgrojec@o2.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Zamawiający:

Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec w Grójcu, ul. Piotra Skargi 12, 05-600 Grójec, NIP: 7971385905

Na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną obejmującą organizację pobytu uczestników projektu edukacyjnego w Grecji, w tym dostawę usług zakwaterowania i wyżywienia w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA102-080809,
pt. „Zagraniczne staże zawodowe ZS Grójec - szansa na wzrost kompetencji zawodowych uczniów” realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna  w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Tryb:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - zwanej dalej "p.z.p." oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g p.z.p. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w Istotnych Warunkach Zamówienia.

Wszystkie pozostałe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach:

    /pliki/files/erasmus2020/ogloszenie.pdf
    /pliki/files/erasmus2020/iwz.pdf
    /pliki/files/erasmus2020/opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Krzysztof Karwan
Publikacja dnia: 18.12.2020, 22:13

Dokument oglądany razy: 1886
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec